Het Afscheid

Het overlijden van een dierbaar persoon blijft voor familie en vrienden altijd een emotioneel gebeuren dat elk voor zichzelf en individueel moet verwerken.

Een overlijden stelt de nabestaanden op zeer korte tijd voor een reeks administratieve verplichtingen, terwijl ook na de begrafenis nog heel wat wettelijke regelingen moeten worden getroffen.

In een aantal gevallen is het overlijden voorspelbaar en kunnen er tijdig voorzieningen worden getroffen. Soms echter komt het heengaan van een dierbare geheel onverwacht en worden diegenen die achterblijven met zeer moeilijke toestanden geconfronteerd, waardoor de nood aan professionele bijstand plots zeer groot is. Daarom helpen wij, als uitvaartondernemer, u door deze moeilijke periode van pijn en verdriet heen.

In deze geseculariseerde samenleving hebben nabestaanden de keuze uit verschillende mogelijkheden voor een begrafenis.

Begrafenissen

Voorwoord

Het overlijden van een dierbaar persoon blijft voor familie en vrienden altijd een emotioneel gebeuren dat elk voor zichzelf en individueel moet verwerken.

Een overlijden stelt de nabestaanden op zeer korte tijd voor een reeks administratieve verplichtingen, terwijl ook na de begrafenis nog heel wat wettelijke regelingen moeten worden getroffen.

In een aantal gevallen is het overlijden voorspelbaar en kunnen er tijdig voorzieningen worden getroffen. Soms echter komt het heengaan van een dierbare geheel onverwacht en worden diegenen die achterblijven met zeer moeilijke toestanden geconfronteerd, waardoor de nood aan professionele bijstand plots zeer groot is. Daarom helpen wij, als uitvaartondernemer, u door deze moeilijke periode van pijn en verdriet heen.

In deze geseculariseerde samenleving hebben nabestaanden de keuze uit verschillende mogelijkheden voor een begrafenis.

De kerkelijke uitvaart


In dit soort vieringen zoekt men vooral troost in het woord van God.
Op twee elementen legt men de nadruk: geloof in
de onsterfelijkheid en de kracht die uitgaat van het evangelie om troost te bieden. De plechtigheid wordt rond de overledene, die centraal staat, georganiseerd.

Ze bestaat uit vier delen:

 1. de geloofsuitdrukking van de nabestaanden van de overledene.
 2. de viering van het Woord.
 3. de viering van de Eucharistie.
 4. het afscheid van de overledene of laatste aanbeveling van de overledene aan God.

Voor de kerkelijke uitvaartliturgie, voorgegaan door een priester, zijn er vaste voorschriften en een uitgewerkte liturgie. Centraal staat de paaskaars als teken van verrijzenis en eeuwig leven.

Vrijzinnige uitvaartplechtigheden

Voor vrijzinnige uitvaartplechtigheden kan men beroep doen op de diensten van het Centrum Morele Dienstverlening (CMD).

Een persoonlijk afscheid…
Als nabestaande kan u zelf, of via het crematorium, of via de begrafenisondernemer, met ons contact nemen.
We nodigen u dan uit voor een gesprek. Dit gesprek biedt de gelegenheid om in volle vertrouwen en in alle rust en sereniteit te praten over de overledene, en uiting te geven aan de gevoelens die met het overlijden gepaard gaan. Ook wordt er geluisterd naar de rol en de betekenis van het vrijzinnig humanisme in het leven van de overledene.
Op basis van dit gesprek wordt – als laatste waardig eerbetoon – een persoonlijke afscheidsrede geschreven.
Er wordt gestreefd naar een plechtigheid die in de mate van het mogelijke rekening houdt met uw persoonlijke wensen. Zo kan u zelf suggesties doen omtrent de keuze van muziek, poëzie, symboliek, het verloop en de plaats van de plechtigheid.

vzw Feniks
Feniks is een vzw die reeds vele jaren waardige vrijzinnig – humanistische geïnspireerde plechtigheden verzorgt. De vzw biedt ook ondersteuning en advies. Naast afscheidsplechtigheden worden ook geboorte- en relatieplechtigheden verzorgd. vzw Feniks is werkzaam in Oost-Vlaanderen en is een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers, Moreel Consulenten van de Centra Morele Dienstverlening (Unie Vrijzinnige Verenigingen) en het Vrijzinnig Centrum te Gent.

Spirituele en religieuze afscheidsvieringen

In een wereld waarin mensen zoeken naar een houvast, op momenten van afscheid nemen, geven deze vieringen ondersteuning en begeleiding.
Een bewuste keuze voor mensen die een uitvaart in intieme kring willen laten plaatsvinden, hetzij in een crematorium, in een aula van een begraafplaats, een geliefde plek, …

Naast de persoonlijke en authentieke accenten binnen de afscheidsviering zoekt men samen met de nabestaanden naar een zingevende, religieuze of gelovige dimensie. Dit naargelang de overtuiging van de overledene en zijn familie. Tijdens een huisbezoek worden de teksten, de liederen en de symboliek voor de uitvaart besproken.

Er bestaat geen draaiboek of een vast scenario voor deze uitvaartviering. Elk levensverhaal is het vertrekpunt en de rode draad doorheen de viering. Van hieruit zoekt men naar woorden van troost en hoop.

Enkele getuigenissen

 • Warme begeleiding...

  "Bedankt voor de professionele en warme begeleiding
  bij het overlijden van mama en bomma.
  VWM & familie"
 • Waardigheid...

  "We willen je nog van harte bedanken
  voor de goeie afhandeling en waardigheid
  die je hebt getoond. Eervol voor ons va.
  Een hele hulp en mooi om zien en voelen
  voor ons. PH & familie"
 • Gedegen dienstverlening...

  "Een tijd geleden verzorgde u
  de uitvaart van mijn geliefde moeder.
  Bij deze wil ik u nogmaals bedanken
  voor uw zeer gedegen en professionele dienstverlening.
  Wij waren als familie bijzonder tevreden
  over uw diensten en zullen niet nalaten
  u aan te raden waar nodig. JL"
 • Perfecte organisatie...

  "Hierbij wil ik u bedanken
  voor de hulp en perfecte organisatie
  die u ons gegeven hebt tijdens
  de afgelopen week. VM"
 • Creatief...

  "Beste,
  Ik wil je nogmaals bedanken voor de serene,
  humane, hartelijke en professionele aanpak
  bij het overlijden van mijn moeder.
  Ook je CREATIEVE gedreven manier van werken
  kunnen we alleen maar loven.
  Groetjes van H. & C."
 • Zeer tevreden...

  "Ik wil nog eens benadrukken
  dat we zeer tevreden zijn over
  het samenwerken en de
  professionele begeleiding
  die u ons gaf!"
 • Vlotte samenwerking...

  "Graag willen wij u bedanken
  voor de vlotte samenwerking.
  Alles is naar wens verlopen."
 • Bedankt...

  Wij willen je nog eens uitdrukkelijk bedanken
  voor het regelen, je aanpak, je professionaliteit.
  Je doet je werk met heel veel gedrevenheid
  en op een correcte, discrete, ingetogen manier!
  Bedankt!
 • Gesteund...

  Ik wil je nog eens bedanken
  voor alle goede zorgen.
  Ik voelde mij bijzonder gesteund
  bij de regeling van de begrafenis. 
  Alles was prima verzorgd en in orde.
 • Sereen verloop...

  Mijn dank voor het goede verloop
  van de uitvaart en uw zorg!
  Zowel de kinderen als ikzelf
  hebben alleen maar lovende woorden gehoord
  voor het sereen verloop
  van de begrafenis van mijn vrouw.
 • Hele team...

  "Beste, langs deze weg wil ik u
  en uw hele team bedanken
  voor de mooie uitvaart van vader."
 • Menselijke aanpak...

  "Vooreerst wens ook ik u
  in het bijzonder te danken voor
  uw zeer professionele maar ook
  zeer menselijke aanpak.
  U was voor ons een grote steun."
 • Moeilijke dagen...

  "Vooreerst willen we jou bedanken
  voor de fijne regeling van de begrafenis van ons vader.
  Het waren moeilijke dagen, maar
  het was een grote hulp dat we voor
  alle praktische zaken op jou konden rekenen."
 • Laatste wensen...

  "Ik wil je hartelijk en persoonlijk bedanken
  omdat je ervoor gezorgd hebt dat de begrafenis van
  mijn moeder sereen en volledig naar de wens
  van onze familie verlopen is.
  Het is voor ons een hart onder de riem te weten
  dat haar laatste wensen vervuld werden.
  Nogmaals bedankt hiervoor, bedankt voor alles."
 • Mooi & intiem...

  "Langs deze weg wilde ik u
  in naam van de ganse familie bedanken
  voor de uitvaart van onze papa.
  Iedereen heeft gezegd dat ze zo nog
  nooit zo een mooie en intieme begrafenis
  hadden meegemaakt.
  Alles was tot in de puntjes verzorgd."
 • Oprechte dank...

  "langs deze weg al mijn dank
  voor de professionele en serene wijze
  waarop jullie de uitvaart van mijn vader
  begeleid en verzorgd hebben."

 • Bedankt...

  "Uit naam van mijn broers en mezelf
  wil ik je nog hartelijk danken voor
  de begeleiding bij het afscheid van moeder."
 • Sereen...

  "Langs deze weg al mijn dank voor
  de professionele en serene wijze
  waarop jullie de uitvaart van mijn vader
  begeleid en verzorgd hebben."
 • Verzorgd...

  "Ik wil u langs deze weg al reeds bedanken
  voor de goed verzorgde uitvaart.
  Het was allemaal in orde."
 • Feilloze begeleiding...

  "Eerst en vooral wil ik jou en je medewerkers
  van harte bedanken voor de feilloze begeleiding
  rond de begrafenis van ons vader en alle praktische zaken.
  We appreciëren je integere en professionele houding
  en wou dit toch, in naam van mezelf
  en de familie, even meegeven."
 • Professioneel en sereen...

  "Verder wil ik toch ook graag even zeggen
  dat we jullie heel dankbaar zjin
  voor de professionele en serene manier
  waarop jullie de uitvaart van ons mama
  verzorgd hebben! We appreciëren dit enorm."
 • Mooie uitvaart...

  "Wij willen u graag bedanken
  voor de mooie uitvaart die je mogelijk
  hebt gemaakt voor ons vader
  en voor alle goede zorgen.
  U bent erg goed in uw job."