verleyen-vanbaelen-diensten-04

Voorafregeling

Het taboe van vroeger tegen al wat met de dood te maken had, lijkt in de huidige maatschappij steeds meer te vervagen. Zo is het nu al heel normaal dat heel wat mensen op voorhand zelf hun begrafenis willen regelen en hun specifieke wensen in verband daarmee aan hun nabestaanden kenbaar maken. Eens de familie ingelicht, wordt het steeds meer een trend ook zelf een afspraak met de uitvaartondernemer te maken. Een logische stap! Immers enkel hier kan men voor zeer specifieke vragen en wensen terecht i.v.m. het verloop van de uitvaart, de keuze van de kist, de gewenste bloemen, de muziek, de afscheidsceremonie…Vanzelfsprekend waarderen en respecteren we deze openheid van de klant ten volle! We zullen dan ook uitgebreid de tijd nemen om met hem het hele uitvaartverloop minutieus door te nemen waarbij alle mogelijkheden en opties grondig besproken worden.

Uiteraard staat onze firmanaam er borg voor dat we het gewenste zo perfect mogelijk zullen realiseren. Tijdens de bespreking met de klant maken we notities die ons zullen toelaten reeds dan een vrij nauwkeurig beeld te scheppen van de geplande uitvaart. Van deze, nog voorlopige, uitvaartschets krijgt de klant een kopie mee naar huis. Dat laat hem toe thuis alles nog eens rustig te overdenken. Mocht dit leiden naar de wens tot veranderingen of aanpassingen van de oorspronkelijke gang van zaken: absoluut geen probleem! Een telefoontje naar ons volstaat en, na samenspraak, zal de gewijzigde uitvaartceremonie weer 100 % in overeenstemming zijn met de wensen van de klant. Nog een niet onbelangrijk voordeel van de notities is dat zij ons toelaten een vrij nauwkeurige berekening van de uitvaartkosten te maken. Dit is vooral nuttig als de klant opteert voor een uitvaartverzekering. De kostprijs van de verzekering zal dan immers in functie van deze onkostenraming gebeuren. Een voorafregeling of een prijsofferte zijn geheel gratis.