verleyen-vanbaelen-diensten_tekengebied-1-768x1363

Het afscheid

Het overlijden van een dierbaar persoon blijft voor familie en vrienden altijd een emotioneel gebeuren dat elk voor zichzelf en individueel moet verwerken. Een overlijden stelt de nabestaanden op zeer korte tijd voor een reeks administratieve verplichtingen, terwijl ook na de begrafenis nog heel wat wettelijke regelingen moeten worden getroffen.

In een aantal gevallen is het overlijden voorspelbaar en kunnen er tijdig voorzieningen worden getroffen. Soms echter komt het heengaan van een dierbare geheel onverwacht en worden diegenen die achterblijven met zeer moeilijke toestanden geconfronteerd, waardoor de nood aan professionele bijstand plots zeer groot is. Daarom helpen wij, als uitvaartondernemer, u door deze moeilijke periode van pijn en verdriet heen.

In deze geseculariseerde samenleving hebben nabestaanden de keuze uit verschillende mogelijkheden voor een begrafenis.
In dit soort vieringen zoekt men vooral troost in het woord van God.
Op twee elementen legt men de nadruk: geloof in
de onsterfelijkheid en de kracht die uitgaat van het evangelie om troost te bieden. De plechtigheid wordt rond de overledene, die centraal staat, georganiseerd.

Ze bestaat uit vier delen:

  1. de geloofsuitdrukking van de nabestaanden van de overledene.
  2. de viering van het Woord.
  3. de viering van de Eucharistie.
  4. het afscheid van de overledene of laatste aanbeveling van de overledene aan God.

Voor de kerkelijke uitvaartliturgie, voorgegaan door een priester, zijn er vaste voorschriften en een uitgewerkte liturgie. Centraal staat de paaskaars als teken van verrijzenis en eeuwig leven.

Voor vrijzinnige uitvaartplechtigheden kan men beroep doen op de diensten van het Centrum Morele Dienstverlening (CMD).

Als nabestaande kan u zelf, of via het crematorium, of via de begrafenisondernemer, met ons contact nemen.
We nodigen u dan uit voor een gesprek. Dit gesprek biedt de gelegenheid om in volle vertrouwen en in alle rust en sereniteit te praten over de overledene, en uiting te geven aan de gevoelens die met het overlijden gepaard gaan. Ook wordt er geluisterd naar de rol en de betekenis van het vrijzinnig humanisme in het leven van de overledene.
Op basis van dit gesprek wordt – als laatste waardig eerbetoon – een persoonlijke afscheidsrede geschreven.
Er wordt gestreefd naar een plechtigheid die in de mate van het mogelijke rekening houdt met uw persoonlijke wensen. Zo kan u zelf suggesties doen omtrent de keuze van muziek, poëzie, symboliek, het verloop en de plaats van de plechtigheid.

Feniks is een vzw die reeds vele jaren waardige vrijzinnig – humanistische geïnspireerde plechtigheden verzorgt. De vzw biedt ook ondersteuning en advies. Naast afscheidsplechtigheden worden ook geboorte- en relatieplechtigheden verzorgd. vzw Feniks is werkzaam in Oost-Vlaanderen en is een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers, Moreel Consulenten van de Centra Morele Dienstverlening (Unie Vrijzinnige Verenigingen) en het Vrijzinnig Centrum te Gent.

In een wereld waarin mensen zoeken naar een houvast, op momenten van afscheid nemen, geven deze vieringen ondersteuning en begeleiding.
Een bewuste keuze voor mensen die een uitvaart in intieme kring willen laten plaatsvinden, hetzij in een crematorium, in een aula van een begraafplaats, een geliefde plek, …

Naast de persoonlijke en authentieke accenten binnen de afscheidsviering zoekt men samen met de nabestaanden naar een zingevende, religieuze of gelovige dimensie. Dit naargelang de overtuiging van de overledene en zijn familie. Tijdens een huisbezoek worden de teksten, de liederen en de symboliek voor de uitvaart besproken.

Er bestaat geen draaiboek of een vast scenario voor deze uitvaartviering. Elk levensverhaal is het vertrekpunt en de rode draad doorheen de viering. Van hieruit zoekt men naar woorden van troost en hoop.