Rouwverwerking

Voorwoord

In ons dagelijks leven denken en praten we weinig over de dood, misschien omdat we er niet zoveel meer mee geconfronteerd worden als vroeger.
Het verlies van een broer of zus, kind op jongere leeftijd kwam vroeger veel vaker voor dan nu. Velen van ons worden pas op latere leeftijd geconfronteerd met het overlijden van een dierbare. Daardoor hebben we minder kans gehad om ervaring op te doen met rouwverwerking. Als we onverwacht geconfronteerd worden met de dood van iemand die we graag zien zijn we vaak mentaal niet voorbereid.

Bij rouwen gaat het niet om één gevoel, maar om een chaos van verschillende gevoelens. De verwerking ervan vraagt veel tijd en verschilt van persoon tot persoon.
Alhoewel rouw het vaakst voorkomt na de dood van iemand die we gedurende een zekere tijd hebben gekend,
kunnen mensen bij de dood van een pasgeborene of na een miskraam een gelijkaardige ervaring van rouw doormaken.
Rouwen is een manier om verdriet te verwerken. Iedereen rouwt op zijn persoonlijke manier. Het rouwproces is in tijd, in reacties en gevoelens voor elk van ons uniek.

Hoe kunt u zelf het rouwproces wat draaglijker maken?

 • Als u ergens mee zit, aarzel dan niet om er vragen over te stellen.
 • Laat de gevoelens rond het overlijden tot u doordringen en praat er met familie en met anderen over.
 • Verwacht niet dat uw herinneringen of gedachten aan het overlijden en de overledene zullen vervagen.
 • Maak tijd vrij om voldoende te rusten, na te denken en samen te zijn met de familie of goede vrienden.
 • Laat ook de anderen delen in uw verdriet.
 • Geef uw kinderen de kans hun gevoelens uit te drukken of onder woorden te brengen (in spel of door middel van een tekening b.v.).
 • Probeer geduld te hebben met uzelf.
 • Verwen uzelf maar eens.
 • Het schrijven in een dagboek kan opluchten
 • Als u gelovig bent, kunt u steun vinden in uw geloofsgemeenschap of bij de pastoor of religieuze leider.
 • Als u niet gelovig bent, kunt u steun zoeken bij een moreel consulent.
 • Wees voorzichtig tijdens het autorijden, tijdens het werk of wanneer u thuis klussen uitvoert. Tijdens periodes van spanning of overbelasting is de kans op een ongeval groter.

Rouwen bij kinderen en adolescenten

Enkele tips ter ondersteuning:

 • Geef juiste en duidelijke informatie in eenvoudige woorden.
 • Verberg uw gevoelens niet, ween in hun aanwezigheid. Als zij uw verdriet zien, kunnen ze begrijpen wat verdriet is.
 • Beantwoord al hun vragen en als u het antwoord niet weet, kunt u dat ook zeggen.
 • Probeer duidelijk te maken dat wie dood is niets meer voelt, geen honger heeft, geen kou voelt. Soms fantaseren kinderen hierover.
 • Probeer herinneringen aan de overledene in stand te houden, praat samen over hem of haar.
 • Maak duidelijk dat verdriet lang kan duren en dat zij zich daar niet over hoeven te schamen.
 • Er bestaan goede boeken over de dood voor kinderen en adolescenten.
 • Laat hen zo vlug mogelijk de gewone activiteiten hervatten, dat geeft een gevoel van veiligheid.

Enkele getuigenissen

 • Warme begeleiding...

  "Bedankt voor de professionele en warme begeleiding
  bij het overlijden van mama en bomma.
  VWM & familie"
 • Waardigheid...

  "We willen je nog van harte bedanken
  voor de goeie afhandeling en waardigheid
  die je hebt getoond. Eervol voor ons va.
  Een hele hulp en mooi om zien en voelen
  voor ons. PH & familie"
 • Gedegen dienstverlening...

  "Een tijd geleden verzorgde u
  de uitvaart van mijn geliefde moeder.
  Bij deze wil ik u nogmaals bedanken
  voor uw zeer gedegen en professionele dienstverlening.
  Wij waren als familie bijzonder tevreden
  over uw diensten en zullen niet nalaten
  u aan te raden waar nodig. JL"
 • Perfecte organisatie...

  "Hierbij wil ik u bedanken
  voor de hulp en perfecte organisatie
  die u ons gegeven hebt tijdens
  de afgelopen week. VM"
 • Creatief...

  "Beste,
  Ik wil je nogmaals bedanken voor de serene,
  humane, hartelijke en professionele aanpak
  bij het overlijden van mijn moeder.
  Ook je CREATIEVE gedreven manier van werken
  kunnen we alleen maar loven.
  Groetjes van H. & C."
 • Zeer tevreden...

  "Ik wil nog eens benadrukken
  dat we zeer tevreden zijn over
  het samenwerken en de
  professionele begeleiding
  die u ons gaf!"
 • Vlotte samenwerking...

  "Graag willen wij u bedanken
  voor de vlotte samenwerking.
  Alles is naar wens verlopen."
 • Bedankt...

  Wij willen je nog eens uitdrukkelijk bedanken
  voor het regelen, je aanpak, je professionaliteit.
  Je doet je werk met heel veel gedrevenheid
  en op een correcte, discrete, ingetogen manier!
  Bedankt!
 • Gesteund...

  Ik wil je nog eens bedanken
  voor alle goede zorgen.
  Ik voelde mij bijzonder gesteund
  bij de regeling van de begrafenis. 
  Alles was prima verzorgd en in orde.
 • Sereen verloop...

  Mijn dank voor het goede verloop
  van de uitvaart en uw zorg!
  Zowel de kinderen als ikzelf
  hebben alleen maar lovende woorden gehoord
  voor het sereen verloop
  van de begrafenis van mijn vrouw.
 • Hele team...

  "Beste, langs deze weg wil ik u
  en uw hele team bedanken
  voor de mooie uitvaart van vader."
 • Menselijke aanpak...

  "Vooreerst wens ook ik u
  in het bijzonder te danken voor
  uw zeer professionele maar ook
  zeer menselijke aanpak.
  U was voor ons een grote steun."
 • Moeilijke dagen...

  "Vooreerst willen we jou bedanken
  voor de fijne regeling van de begrafenis van ons vader.
  Het waren moeilijke dagen, maar
  het was een grote hulp dat we voor
  alle praktische zaken op jou konden rekenen."
 • Laatste wensen...

  "Ik wil je hartelijk en persoonlijk bedanken
  omdat je ervoor gezorgd hebt dat de begrafenis van
  mijn moeder sereen en volledig naar de wens
  van onze familie verlopen is.
  Het is voor ons een hart onder de riem te weten
  dat haar laatste wensen vervuld werden.
  Nogmaals bedankt hiervoor, bedankt voor alles."
 • Mooi & intiem...

  "Langs deze weg wilde ik u
  in naam van de ganse familie bedanken
  voor de uitvaart van onze papa.
  Iedereen heeft gezegd dat ze zo nog
  nooit zo een mooie en intieme begrafenis
  hadden meegemaakt.
  Alles was tot in de puntjes verzorgd."
 • Oprechte dank...

  "langs deze weg al mijn dank
  voor de professionele en serene wijze
  waarop jullie de uitvaart van mijn vader
  begeleid en verzorgd hebben."

 • Bedankt...

  "Uit naam van mijn broers en mezelf
  wil ik je nog hartelijk danken voor
  de begeleiding bij het afscheid van moeder."
 • Sereen...

  "Langs deze weg al mijn dank voor
  de professionele en serene wijze
  waarop jullie de uitvaart van mijn vader
  begeleid en verzorgd hebben."
 • Verzorgd...

  "Ik wil u langs deze weg al reeds bedanken
  voor de goed verzorgde uitvaart.
  Het was allemaal in orde."
 • Feilloze begeleiding...

  "Eerst en vooral wil ik jou en je medewerkers
  van harte bedanken voor de feilloze begeleiding
  rond de begrafenis van ons vader en alle praktische zaken.
  We appreciëren je integere en professionele houding
  en wou dit toch, in naam van mezelf
  en de familie, even meegeven."
 • Professioneel en sereen...

  "Verder wil ik toch ook graag even zeggen
  dat we jullie heel dankbaar zjin
  voor de professionele en serene manier
  waarop jullie de uitvaart van ons mama
  verzorgd hebben! We appreciëren dit enorm."
 • Mooie uitvaart...

  "Wij willen u graag bedanken
  voor de mooie uitvaart die je mogelijk
  hebt gemaakt voor ons vader
  en voor alle goede zorgen.
  U bent erg goed in uw job."